กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
พันเอก อัครเดช ศิริชัย
หก.กทท.พธ.ทบ.


พันโท สุทธิกร มังกรแก้ว
รอง หก.กทท.พธ.ทบ.