กองยุทธการและการข่าว
พันเอก ประวัฒิ ไชยสุกุมาร
ผอ.กยข.พธ.ทบ.รอง ผอ.กยข.พธ.ทบ.