พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ
จก.พธ.ทบ.
(ประวัติ จก.พธ.ทบ.)


พลตรี เทอดชัย นิยม
รอง จก.พธ.ทบ.
(ประวัติ รอง จก.พธ.ทบ.)
พลตรี จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์
เสธ.พธ.ทบ.
(ประวัติ เสธ.พธ.ทบ.)


พันเอก พิสิษฐ์ ผาสุข
รอง เสธ.พธ.ทบ.
(ประวัติ รอง เสธ.พธ.ทบ.)
พันเอก ปุญชรัสมิ์ มีพร้า
รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.
(ประวัติ รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.)