สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก

บริการให้เช่าสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
งานสังสรรค์ ซึ่งสามารถรับรองแขกผู้ร่วมงานได้ตั้งแต่ 400 - 500 คน
ในราคาเป็นกันเองพร้อมที่จอดรถสะดวกสบาย
สนใจติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก
โทร 02 - 5806036 โทร สส.ทหาร 68356

หรือ
ร้อยเอก เสนีย์ สรรศรี มือถือ 089-516-4489
จ่าสิบเอก วิเชียร เวฬุวนารักษ์ มือถือ 087-093-4047

ชมภาพสโมสรนายทหาร
แผนที่การเดินทาง