แจ้งเตือนผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดหา และจำหน่ายเนื้อกระป๋องซึ่งผลิตโดยกรมพลาธิการทหารบก
  แก้ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
  บัญชีรายละเอียดประกอบ PO เตียงเหล็กสองชั้น
  บัญชีรายละเอียดประกอบ PO ชุดนิรภัย และเครื่องขัดพื้น
  กองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก เปิดให้บริการศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีฟรี เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่กับประชาชน
  รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ
  บัญชีรายละเอียดประกอบ PO เพื่อปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์เป็น ค่าใช้จ่าย หรือสินทรัพย์ สัญญาจ้างที่ 139/2561
  บัญชีรายละเอียดข้อมูลสินทรัพย์ ประจำเดือร พ.ย.61 หน่วยครอบครอง รร.สธ.ทบ.
  กำหนดราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปี 2562 และแผนงานระหว่างปีงบประมาณ 2563
  บัญชีรายละเอียดประกอบ PO เพื่อปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์เป็น ค่าใช้จ่าย หรือสินทรัพย์ หนังสือ กจห พธ.ทบ. ที่ กห ๐๔๔๕.๗/๒๑๐๖ ลง ๒๙ ต.ค.๖๑
  บัญชีรายละเอียดประกอบ PO เพื่อปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ ตามที่หนังสือ กจห.พธ.ทบ. ที่ กห 0445.7/1451 ลง 15 ส.ค.61
  บัญชีรายละเอียดประกอบ PO เพื่อปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์เป็น ค่าใช้จ่าย หรือสินทรัพย์
  ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการหมวกสนามพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการน้ำมันเครื่อง และจาระบีอเนกประสงค์สำหรับรถถัง
  รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร)
  คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ รุ่นที่ 1/60
  สัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 - 25 พ.ค. 61
  ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  บัญชีรายละเอียดประะกอบ PO เพื่อปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย หรือสินทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 29/2561
  ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ ตำบลส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.4
  ดาวน์โหลดแอดพลิเคชั่น E-Book หนังสือตามโครงการอ่านเพื่อความเป็นทหารมืออาชีพ ๘ เล่ม
  กวก.พธ.ทบ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ ตำบลส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  กวก.พธ.ทบ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ ตำบลส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  กวก.พธ.ทบ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ ตำบลส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  บัญชีรายละเอียดประกอบ PO เพื่อปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย หรือสินทรัพย์ตามใบสั่งซื้อ 31,32,34,27
  มาตรการควบคุมกระบวนการจัดซื้อ และควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2560
  กำหนดราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปีงบประมาณ 2561 และแผนงานประจำปีงบประมาณ 2562
  บัญชีรายละเอียดประกอบ PO เพื่อปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์เป็น ค่าใช้จ่าย หรือสินทรัพย์ ตามใบสั่งซื้อที่ 55 และ 119 และ 157
  บัญชีรายละเอียดประกอบ PO เพื่อปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย หรือสินทรัพย์ ตามใบสั่งซื้อที่ 135 และ130
  โครงการบ้านธนารักษ์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกองทัพบก
  รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร)
  เว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
  บัญชีรายละเอียดประกอบ PO เพื่อปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย หรือสินทรัพย์ สัญญาซื้อขายเลขที่ 49/60 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
  ผลงานผู้ชนะการประกวดวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กรมพลาธิการทหารบก ครบรอบ 125 ปี
  ประกาศผลการประกวดวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมพลาธิการทหารบก ครบรอบ 125 ปี
  บัญชีรายละเอียดประกอบ PO เพื่อปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย หรือสินทรัพย์
  รายการสินทรัพย์ถาวร สาย พธ. และอายุการใช้งาน
  บรรจุนักเรียนนายสิบเหล่าพลาธิการ เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ
  ขอเชิญชวนส่งวีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมพลาธิการทหารบก ครบรอบ 125 ปี 1 เมษายน 2560 ประกวดชิงรางวัล
  สัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 - 19 พ.ค.60 เรื่อง การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุสายพลาธิการ
  กวก.พธ.ทบ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ มทบ.27 จว.ร.อ. ประจำปีงบประมาณ 2560
  กวก.พธ.ทบ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.4
  กำหนดราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปีงบประมาณ 2560 และประจำปีงบประมาณ 2561
  รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 98 อัตรา
  บัญชีรายละเอียดข้อมูลสินทรัพย์ ประจำเดือน มี.ค.60
  ประกาศกรมพลาธิการทหาร หลักฐานการรับสมัคร ใบสำคัญความเห็นแพทย์ทหาร
  ตารางการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้ง 67 ประจำวันที่ 1 มี.ค.60
  สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้ง 67 ประจำวันที่ 27-28 ก.พ.60
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 24 อัตรา
  กวก.พธ.ทบ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.1
  กวก.พธ.ทบ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.3
  นิยสารพลาธิปัตย์ ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559
  ผลการพิจารณาคัดเลือก จ. เป็น จ.(พ)
  คู่มือรถครัวสนามชนิด 6 ล้อ
  กสทช.แนะนำช่องทางแจ้งข้อความไม่เหมาะสม บนเครือข่ายอินเตอร์เนต
  ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค ในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พธ.รายการชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit)
  เสนอความต้องการบรรจุ นนส. รุ่นที่ 20 (1/59) หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 รวมทั้งการจัดทำทำเนียบกำลังพล เหล่า พธ.
  คู่มือการจัดองค์ความรู้การพัฒนาสูตรอาหาร พธ.ทบ.
  คู่มือบริหารฝึกปฏิบัติปรนนิบัติบำรุงเครื่องพิมพ์ดีดระดับหน่วยใช้
  กำหนดราคากลาง สป.3 สาย พธ. แผนงานระหว่างปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561
  บัญชีรายละเอียดสินทรัพย์ ห้วง ต.ค. 57 - ธ.ค. 58, มิ.ย. 59
  บัญชีรายละเอียดสินทรัพย์ ห้วง ม.ค. - พ.ค. 59
  โครงร่างหลักนิยมทางทหารของ พธ.ทบ. ประจำปี 2560 เรื่อง การเลี้ยงดูของหน่วยประกอบเลี้ยงในสนาม
  รายการประเภทสินทรัพย์ สาย พธ. ใช้ในการกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ของหน่วย
  ดาวน์โหลด....ร่างหลักนิยมทางทหารของ พธ.ทบ. (Word) เรื่อง การสนับสนุนทางการช่วยรบของหน่วย ทหารพลาธิการ ระดับกองพล
  ตัวอย่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) พร้อมเอกสารประกอบ