เมื่อวันที่ 20 - 21 ธ.ค.57 พธ.ทบ. ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ และเทศบาลนครนนทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ.ค.57 ภายใต้ชื่องาน "ร่วมทำบุญปีใหม่ มอบความสุขแก่คนไทย น้อมใจถวายในหลวง"