เมื่อวันที่ 23 ต.ค.57 เวลา 0730 พ.อ. ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง เสธ.พธ.ทบ. และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ปิยะมหาราช" บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง จว.นนทบุรี