กำหนดการสัมมนานายทหารเหล่า พธ. ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมสวนบวกหาด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี >>>>>> ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ<<<<<<