เมื่อวันที่ 29 ต.ค.57 คณะดูงานจาก ยบ.ทหาร ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการเก็บรักษา สป. สาย พธ. ณ กยบ.พธ.ทบ. โดย ผอ.กยบ.พธ.ทบ. ให้การต้อนรับ