20 กันยายน 2560

พลเอก สิริศักดิ์ วรเจริญ ประธานที่ปรึกษากองทัพบก รับการเทิดเกียรติในพิธีสวนสนามอำลาชีวิตราชการของทหารเหล่าพลาธิการ ประจำปี 2560

13 กันยายน 2560

พลโท พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. พร้อมด้วย คุณนภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ

6 กันยายน 2560

กรมพลาธิการทหารบก จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

23 สิงหาคม 2560

พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ. (2) และคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ "ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ"

โครงการบ้านธนารักษ์

เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกองทัพบก

กฐินสามัคคี กรมพลาธิการทหารบก

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ.