แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Open Data Intergrity and Transparency Assessment (OIT)

แจ้งเตือนผู้แอบอ้างจำหน่ายเนื้อกระป๋อง

เนื่องด้วยมีผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดหา และจำหน่ายเนื้อกระป๋องซึ่งผลิตโดยกรมพลาธิการทหารบก

ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล

ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เพื่อสมทบทุนสร้าง พระพุทธธรรมพลาธิการ และศาลาประดิษฐาน

โครงการบ้านธนารักษ์

แจ้งกำหนดการและสถานที่ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการบ้านธนารักษ์ฯ