รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563

รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Open Data Intergrity and Transparency Assessment (OIT)

แจ้งเตือนผู้แอบอ้างจำหน่ายเนื้อกระป๋อง

เนื่องด้วยมีผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดหา และจำหน่ายเนื้อกระป๋องซึ่งผลิตโดยกรมพลาธิการทหารบก

ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล

ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เพื่อสมทบทุนสร้าง พระพุทธธรรมพลาธิการ และศาลาประดิษฐาน

โครงการบ้านธนารักษ์

กรมพลาธิการทหารบก เปิดจองโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบก ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป

>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการน้ำมันเครื่องสำหรับรถถัง OPLOT
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการน้ำมัน 5 รายการ
>>> บทความองค์ความรู้ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
>>> คู่มือการปฏิบัติการแก้ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภทไวรัสซ่อนไฟล์และไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ ในส่วนสถาบันการศึกษาและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จากการศึกษาวิธีแก้ปัญหาของโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
>>> ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ รายการ ข้าวกึ่งสำเร็จรูป
>>> บัญชีรายละเอียดประกอบ PO บช. 135/62 ลง 5 ก.ค.62
>>> ขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ส่งข้อมูลทางเทคนิคเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายพลาธิการ รายการร่มพาราเซล
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ.