17 มิถุนายน 2560

พลโท พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ร่วมเป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 13 ตามโครงการ โตโยต้า เดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว

16 มิถุนายน 2560

พลโท พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

16 มิถุนายน 2560

พลตรี ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพนักงานราชการและทหารกองหนุนประจำปี 2560

15 มิถุนายน 2560

พันเอก เทอดชัย นิยม รอง เสธ.พธ.ทบ. เป็นประธานต้อนรับคณะอาจารย์ พร้อมนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงรุ่นที่ 57 และหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ รุ่นที่ 10

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ.