พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล กรมพลาธิการทหารบก ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล กรมพลาธิการทหารบก ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล

ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เพื่อสมทบทุนสร้าง พระพุทธธรรมพลาธิการ และศาลาประดิษฐาน

โครงการบ้านธนารักษ์

เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกองทัพบก

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ.