กรมพลาธิการทหารบก ขอเชิญชวนกำลังพล

เข้าร่วมประกวดวีดิทัศน์ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ”

สัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2561

การพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุง สาย พธ. สู่ยุค THAILAND 4.0

ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล

ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เพื่อสมทบทุนสร้าง พระพุทธธรรมพลาธิการ และศาลาประดิษฐาน

โครงการบ้านธนารักษ์

เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกองทัพบก

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ.