พลโท พิษณุ บุญรักษา
จก.พธ.ทบ.
(ประวัติ จก.พธ.ทบ.)


พลตรี ชัยวัฒน์ แสงทอง
รอง จก.พธ.ทบ.
(ประวัติ รอง จก.พธ.ทบ.)
พลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ
เสธ.พธ.ทบ.
(ประวัติ เสธ.พธ.ทบ.)


พันเอก เทอดชัย นิยม
รอง เสธ.พธ.ทบ.
(ประวัติ รอง เสธ.พธ.ทบ.)
พันเอก ชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์
รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.
(ประวัติ รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.)