พลโท พิษณุ บุญรักษา
จก.พธ.ทบ.
(ประวัติ จก.พธ.ทบ.)


พลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ
รอง จก.พธ.ทบ.
(ประวัติ รอง จก.พธ.ทบ.)
พลตรี เทอดชัย นิยม
เสธ.พธ.ทบ.
(ประวัติ เสธ.พธ.ทบ.)


พันเอก วิบูลย์ วิชระพล
รอง เสธ.พธ.ทบ.
(ประวัติ รอง เสธ.พธ.ทบ.)
พันเอก ชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์
รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.
(ประวัติ รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.)