สป.สาย พธ. ตามสิทธิกำลังพล
      - เครื่องหมายยศ เหล่า หมวกต่าง ๆ
      
 
 
 
 
 
เครื่องหมายยศ
เครื่องหมายยศ-เหล่า
         -- นอกจากนี้ยังจัดแสดง สป. สาย
  พธ. ตามสิทธิกำลังพล เช่น เสื้อยืด
  กางเกงใน รองเท้า ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่
  เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สป.สาย พธ. ตามสิทธิกำลังพล
   
   
   
     
        - ภายในห้องพิพิธภัณฑ์นี้ ยังได้จัดแสดงเครื่องแบบ
  เต็มยศทหารรักษาพระองค์ของหน่วยต่าง ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องแบบเต็มยศ