ภารกิจ  กรมพลาธิการทหารบก มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง และการบริการ กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารพลาธิการ มีเจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


    ที่ตั้งหน่วย.......กรมพลาธิการทหารบก มีที่ตั้งหน่วยต่าง ๆ รวม 7 พื้นที่ ดังนี้..........


1. กรมพลาธิการทหารบก ตั้งอยู่ ณ ถ.ติวานนท์ ต. ท่าทราย อ.เมือง จว.นนทบุรี2. กองน้ำมันเชื้อเพลิง ,กองยกกระบัตร ,กองร้อยพลาธิการส่งกำลังน้ำมัน และกองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป
ตั้งอยู่ ณ ถนนสนามบินน้ำ ต. ท่าทราย อ.เมือง จว.นนทบุรี


3. แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย ตั้งอยู่ ณ อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา4. กองสถานพักผ่อน ตั้งอยู่ ณ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จว.สมุทรปราการ


5. โรงเรียนทหารพลาธิการ ตั้งอยู่ ณ สี่แยกบางโพ เขตดุสิต กรุงเทพฯ


6. แผนกโภชนาการ บก.ทบ. ตั้งอยู่ ณ กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ


7. โรงงานผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง ตั้งอยู่ ณ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
เริ่มต้นใหม่