:::
> ผู้บังคับบัญชา
> ประวัติหน่วย
> วิสัยทัศน์
> ภารกิจและที่ตั้ง
> เครื่องหมาย
> สป.ที่รับผิดชอบ
> อีเมล์@QMRTA.NET
> หน่วยงานภายใน พธ.ทบ.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศสอบราคา
> ร่างประกาศประกวดราคา
(E-Bidding)

> เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
> ประกาศ E-Bidding
> ผู้ชนะ E-Bidding/สอบราคา
> แผนการจัดหาประจำปี 2559
> แผนการจัดหาระหว่างปี 2559
> แผนการจัดหางบงาน ศปก.ทบ.ประจำปี 2559

ข้อมูลสายพลาธิการ
> คู่มือยุทโธปกรณ์สำคัญ
> Online ข้อมูล สป.
> คุณลักษณะเฉพาะ สป.
> ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์
> ภาพกิจกรรมภายในหน่วย
> ระเบียบส่งกำลังบำรุงที่สำคัญ

ดูภาพกิจกรรม ข้อมูลประชาสัมพันธ์
 วิสัยทัศน์ พธ.ทบ.(Vision) :
  พธ.ทบ.เป็นหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าและเชี่ยวชาญด้าน
การจัดซื้อ จัดจ้าง การส่งกำลังบำรุงและบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพกำลังพล
เพื่อพัฒนากิจการสายพลาธิการไปสู่ความเป็นเลิศ
พร้อมด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
   
พลโท พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี 58 โดยมี ผบ.ทบ. เป็นผู้แทนพระองค์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
พลตรี สุเทพ หิมารัตน์ เสธ.พธ.ทบ. ตรวจเยี่ยมตำบลจ่าย สป.3 ของ ร้อย.พธ.ส่งกำลังน้ำมัน ที่สนับสนุนการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 25 (AARM 2015) ณ พื้นที่สวนสน และ ศร.
พันเอกหญิง จุฑามาศ โชคระดา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ที่แผนกส่งกำลังเสบียง กก.พธ.ทบ. และเป็นประธานทอดกฐินที่วัดถ้ำพรหมประดิษฐ์ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
พลตรี สุเทพ หิมารัตน์ เสธ.พธ.ทบ. ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงาน วันกองทัพบก ณ ห้องประชุม ศปก.ทบ.เมื่อ 18 พ.ย.58
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผช.ผบ.ทบ.(1) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมทางการส่งกำลังบำรุง พธ.ทบ.โดยมี พลโท พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. ให้การต้อนรับ
พลตรี พิษณุ บุญรักษา รอง.จก.พธ.ทบ. เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 25 (AARM 2015)
พลโท พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ.ตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กำลังพลและครอบครัวที่ร่วมกันพัฒนาบ้านพักอาศัยในพื้นที่สนามบินน้ำ
พลตรี สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. ได้เดินทางมาตรวจการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ณ กรมพลาธิการทหารบก พลโท พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ พธ.ทบ.ให้การต้อนรับ
พลโท พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ.เป็นประธานการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์การสัมมนาและแข่งขันกีฬาพลาธิการสัมพันธ์ 3 เหล่าทัพ และ สตช.
พลตรี พิษณุ บุญรักษา รอง จก.พธ.ทบ.เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาและแข่งขันกีฬาพลาธิการสัมพันธ์ 3 เหล่าทัพ และ สตช.
พลโท พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ.และคณะผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยภริยา ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
พล.ท.พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ.ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อให้การสนับสนุนการยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. กลุ่มประเทศอาเซี่ยน ครั้งที่ 25
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด....

   ข่าวสาร พธ.ทบ.   
   
    สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมพลาธิการทหารบก
    โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
    สถานพักผ่อนตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
    สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก
    พิพิธภัณฑ์ กรมพลาธิการทหารบก
    ห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ "แจ่มจำรัส"
    ห้องสมุดกรมพลาธิการทหารบก "ห้องสมุดสุดกังวาล"
กระดานสนทนา
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ถามตอบปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงสาย พธ.
Online ข้อมูลสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เฉพาะในเวลาราชการ
นิตยสารพลาธิปัตย์
เครือข่ายภายใน พธ.ทบ.
บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ กรมพลาธิการทหารบก สถิติการเยี่ยมชม
จำนวน ครั้ง
กำลังเยี่ยมชม 2 คน

For Admin
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ
รัฐบาลไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ

Copyright © 2014  Quartermaster Department Royal Thai Army All Right Reserved.
กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ